Home / Algemeen verbintenissenrecht

Algemeen verbintenissenrecht

Onder dit rechtsgebied vallen vrijwel alle civielrechtelijke geschillen.

Het civiel recht regelt het recht tussen burgers onder elkaar, tussen burgers en bedrijven, en tussen bedrijven onderling. Het omvat onder meer geschillen met betrekking tot wanprestatie, onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking. Maar ook het opstellen en beoordelen van overeenkomsten en algemene voorwaarden valt onder het algemeen verbintenissenrecht